Zonnepanelen

 

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan zullen is het belangrijk om energie te halen uit natuurlijke bronnen, zoals wind en zon. Een zonnepaneel zet licht om in stroom en is daarmee een mooie manier om op je eigen dak energie op te wekken.

Zonnepanelen worden via een omvormer aangesloten op je groepenkast. De stroom die opgewekt wordt door de panelen wordt daarna eerst gebruikt in je eigen woning. Op het moment dat je meer stroom opwekt dan verbruikt wordt het overschot via de (slimme) meter teruggeleverd aan het energienet. Dit noemen we terugleveren.

Een gemiddelde zonnepaneel installatie is in 6 jaar terugverdiend en gaat 25 jaar mee. De laatste 19 jaar hiervan heb je dus ‘gratis’ stroom.

Zonnepanelen kunnen op nagenoeg elk dak worden geïnstalleerd. Op een schuin dak is dit op de kant die het meest richting het zuiden ligt. Bij een schuin dak wat op het oosten en westen ligt kunnen op beide kanten panelen worden geplaatst.

Op een plat dak worden de panelen zo geplaatst dat ze richting het zuiden liggen. Een oost/west opstelling komt hier ook wel voor. 

TomSolar Zonnepanelen Schuin en Plat dak Utrecht